Σχετικά

Η βιοGenetika ιδρύθηκε το 2018 στη Λάρισα με στόχο την παροχή εξειδικευμένων εργαστηριακών υπηρεσιών στον τομέα της μοριακής διαγνωστικής και γενετικής στους λειτουργούς της υγείας στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας. Σκοπός μας είναι η παροχή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η βιοGenetika ειδικεύεται στους εξής τομείς:

  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Διερεύνηση υπογονιμότητας
  • Μοριακή μικροβιολογία
  • Γενετικός έλεγχος κληρονομούμενων παθήσεων
  • Ογκογενετική
  • Διερεύνηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών
  • Εξέταση κορωνοϊού (Covid test)