Εξετάσεις

 • CD4 / CD8 λόγος
 • LE test
 • Ανοσοσφαιρίνη A (IgA)
 • Ανοσοσφαιρίνη D (IgD)
 • Ανοσοσφαιρίνη E (IgE)
 • Ανοσοσφαιρίνη G (IgG)
 • Ανοσοσφαιρίνη M (IgM)
 • Ανοσοφαινότυπος – NK κύτταρα
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgA (aCL - A)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (aCL - G)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM (aCL - M)
 • Αντικεντρομεριδιακά αντισώματα IgG (ACA)
 • Αντιμικροσωμιακά αντισώματα ήπατος/νεφρών
 • Αντιπυρηνικά αυτοαντισώματα IgG με ανοσοφθορισμό
 • Αντισπερματικά αντισώματα
 • Αντιστρεπτοκοκκική DNase B (anti-DNaseB)
 • Αντισώματα Anti-DNA-ds ELISA
 • Αντισώματα -c έναντι του κυτταροπλάσματος ουδετερόφιλων
 • Αντισώματα IgG έναντι κυτοσολίων ήπατος τύπου 1
 • Αντισώματα IgG έναντι ριβονουκλεϊκής πρωτεΐνης
 • Αντισώματα S. cerevisiae (ASCA) IgA
 • Αντισώματα S. cerevisiae (ASCA) IgG
 • Αντισώματα αιθανολαμίνης IgG
 • Αντισώματα αιθανολαμίνης IgM
 • Αντισώματα αντιγόνου scl-70 (DNA τοποϊσομεράση Ι)
 • Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά
 • Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά M2
 • Αντισώματα αποκαρβοξυλάσης γλουταμινικού οξέος
 • Αντισώματα διαλυτού αντιγόνου ήπατος
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου RNP (anti-uRNP)
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου Sm (anti-Sm)
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου SS-A/Ro (anti-SS-A)
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου SS-B/La (anti-SS-B)
 • Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης σπειράματος
 • Αντισώματα έναντι γλιαδίνης IgA
 • Αντισώματα έναντι γλιαδίνης IgG
 • Αντισώματα έναντι γλιαδίνης IgM
 • Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA)
 • Αντισώματα έναντι ειδικής μυϊκής κινάσης
 • Αντισώματα έναντι εκχυλίσματος πυρηνικών αντιγόνων (ENA)
 • Αντισώματα έναντι ενδογενούς παράγοντα ΙgG (anti-IF)
 • Αντισώματα έναντι ενδομυΐου IgA
 • Αντισώματα έναντι ενδομυΐου IgG
 • Αντισώματα έναντι ενδομυΐου IgM
 • Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (Anti-TtG-IgA)
 • Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG (Anti-TtG-IgG)
 • Αντισώματα έναντι ιστονών
 • Αντισώματα έναντι κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου IgG (anti-CCP)
 • Αντισώματα έναντι κυτταροπλάσματος ουδετερόφιλων c-ANCA
 • Αντισώματα έναντι κυτταροπλάσματος ουδετερόφιλων p-ANCA
 • Αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών IgG (ASMA)
 • Αντισώματα έναντι μονής έλικας του DNA (anti-ssDNA)
 • Αντισώματα έναντι μυελοΰπεροξειδάσης IgG (anti-MPO)
 • Αντισώματα έναντι πρωτεϊνάσης 3 IgG (anti-PR 3)
 • Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι ΙgA (anti-β2 GPI-A)
 • Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι ΙgG (anti-β2 GPI-G)
 • Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι ΙgM (anti-β2 GPI-M)
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου Jo-1 IgG (anti-Jo-1)
 • Αντισώματα έναντι υποδοχέων ακετυλοχολίνης (anti-AChRA)
 • Αντισώματα ινσουλίνης
 • Αντισώματα νησιδιακών κυττάρων παγκρέατος
 • Αντισώματα ρετικουλίνης IgA
 • Αντισώματα ρετικουλίνης IgG
 • Αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου
 • Αντισώματα τυροσινικής φωσφατάσης
 • Αντισώματα φλοιού επινεφριδίων
 • Αντισώματα φωσφατιδικού οξέος IgG
 • Αντισώματα φωσφατιδικού οξέος IgM
 • Αντισώματα φωσφατιδυλινοσιτόλης IgG
 • Αντισώματα φωσφατιδυλινοσιτόλης IgM
 • Αντισώματα φωσφατιδυλσερίνης IgA
 • Αντισώματα φωσφατιδυλσερίνης IgG (aPS-G)
 • Αντισώματα φωσφατιδυλσερίνης IgM (aPS-M)
 • Αντισώματα ωοθηκικά
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgG
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgM
 • Ιντερλευκίνη 6 (IL-6)
 • Κυτταροπλασματικά ουδετερόφιλα αντισώματα -P
 • Ποσοτικός προσδιορισμός αυστραλιανού αντιγόνου
 • Υπότυποι G-ανοσοσφαιρίνης / IgG