Εξετάσεις

 • Quantiferon TB
 • Mono test
 • RPR
 • VDRL
 • Widal
 • Wright
 • Αντιγόνο HIV-1/2
 • Αντισώματα HIV-1/2 (anti-HIV 1/2)
 • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας A IgG (anti-HAV IgG)
 • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας A IgM (anti-HAV IgM)
 • Αντισώματα ολικά έναντι Ηπατίτιδας A (anti-HAV ολικά)
 • Αντιγόνο e Ηπατίτιδας B (ΗΒeAg)
 • Αντιγόνο s (επιφάνειας) Ηπατίτιδας B (ΗΒeAg)
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου e Ηπατίτιδας Β (ΗΒeAb)
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου s Ηπατίτιδας Β (ΗΒsAb)
 • Αντισώματα ολικά έναντι Ηπατίτιδας Β (ΗΒcAb)
 • Αντισώματα έναντι πυρηνικού αντιγόνου Ηπατίτιδας Β IgM (ΗΒcAb IgM)
 • Αντισώματα ολικά έναντι Ηπατίτιδας C (anti-HCV)
 • Αντισώματα ολικά έναντι Ηπατίτιδας D (anti-HDV)
 • Αντισώματα έναντι Bartonella henselae IgG
 • Αντισώματα έναντι Bartonella henselae IgM
 • Αντισώματα έναντι Bartonella quintana IgG
 • Αντισώματα έναντι Bartonella quintana IgM
 • Αντισώματα έναντι Bordetella pertussis IgG
 • Αντισώματα έναντι Bordetella pertussis IgM
 • Αντισώματα έναντι Borellia burgdorferi IgG
 • Αντισώματα έναντι Borellia burgdorferi IgM
 • Αντισώματα έναντι Coxsackie A&B IgG
 • Αντισώματα έναντι Coxsackie A&B IgM
 • Αντισώματα έναντι Echovirus IgG
 • Αντισώματα έναντι Echovirus IgM
 • Αντισώματα έναντι Epstein-Barr IgG (EBV IgG)
 • Αντισώματα έναντι Epstein-Barr IgM (EBV IgM)
 • Αντισώματα έναντι Leishmania donovani
 • Αντισώματα έναντι Yersinia IgG
 • Αντισώματα έναντι Yersinia IgM
 • Αντισώματα έναντι ανθρώπινου Τ-λεμφοκυτταροτρόπου ιού (anti-HTLV I & II)
 • Αντισώματα έναντι Aπλού Έρπητα 1 IgG (HSV 1-G)
 • Αντισώματα έναντι Απλού Έρπητα 1 IgM (HSV 1-M)
 • Αντισώματα έναντι Απλού Έρπητα 2 IgG (HSV 2-G)
 • Αντισώματα έναντι Απλού Έρπητα 2 IgM (HSV 2-M)
 • Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας (Brucella) IgA
 • Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας (Brucella) IgG
 • Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας (Brucella) IgM
 • Αντισώματα έναντι Ελικοβακτηριδίου (Helicobacter pylori) IgA
 • Αντισώματα έναντι Ελικοβακτηριδίου (Helicobacter pylori) IgG
 • Αντισώματα έναντι Παρωτίτιδας IgG
 • Αντισώματα έναντι Παρωτίτιδας IgM
 • Αντισώματα έναντι Ιλαράς IgG
 • Αντισώματα έναντι Ιλαράς IgM
 • Αντισώματα έναντι Παρωτίτιδας IgG
 • Αντισώματα έναντι Παρωτίτιδας IgM
 • Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV-G)
 • Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV-M)
 • Αντισώματα έναντι Λιστέριας (Listeria) IgG
 • Αντισώματα έναντι Λιστέριας (Listeria) IgM
 • Αντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Πνευμονίας IgG
 • Αντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Πνευμονίας IgM
 • Αντισώματα έναντι νέου Κορωνοϊού SARS Cov-2 IgG
 • Αντισώματα έναντι νέου Κορωνοϊού SARS Cov-2 IgM
 • Αντισώματα έναντι Παρβοϊού B19 IgG (Parvo-IgG)
 • Αντισώματα έναντι Παρβοϊού B19 IgM (Parvo-IgM)
 • Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος IgA (Toxo-A)
 • Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος IgG (Toxo-G)
 • Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος IgM (Toxo-M)
 • Αντισώματα έναντι Ανεμοβλογιάς – Έρπητα Ζωστήρα IgG (VZV-G)
 • Αντισώματα έναντι Ανεμοβλογιάς – Έρπητα ζωστήρα IgM (VZV-M)
 • Αντισώματα έναντι Ερυθράς IgG (RUB-IgG)
 • Αντισώματα έναντι Ερυθράς IgM (RUB-IgM)
 • Αντισώματα έναντι Τρεπονήματος (Syphillis TP)
 • Αντισώματα έναντι Τρεπονήματος (TPHA)
 • Αντισώματα έναντι Τρεπονήματος IgG (FTA-ABS)
 • Αντισώματα έναντι Τρεπονήματος IgM (FTA-ABS)
 • Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων Πνευμονίας IgG
 • Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων Πνευμονίας IgM
 • Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων Τραχώματος IgA
 • Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων Τραχώματος IgG
 • Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων Τραχώματος IgM
 • Αντισώματα Εχινόκοκκου IgM
 • Αντισώματα Εχινόκοκκου IgG
 • Συνάφεια Κυτταρομεγαλοϊού (CMV Avidity)
 • Συνάφεια Τοξοπλάσματος (ToxoG Avidity)