Εξετάσεις

 • APTT - Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
 • D-Dimers - Δ-διμερή (Προϊόντα αποδομής ινώδους)
 • FIB - Ινωδογόνο
 • PAI-1 - Αναστολέας του ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου 1
 • PLG - Πλασμινογονο
 • PΤ - Χρόνος Προθρομβίνης
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ATIII)
 • Αντιπηκτικό λύκου (LA)
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR)
 • Δραστικότητα Ηπαρίνης (Anti-Xa)
 • Παράγοντας II (FII)
 • Παράγοντας IX (FIX)
 • Παράγοντας V (FV)
 • Παράγοντας VII (FVII)
 • Παράγοντας VIII (FVIII)
 • Παράγοντας vW
 • Παράγοντας X (FX)
 • Παράγοντας XI (FXI)
 • Παράγοντας XII (FXII)
 • Παράγοντας XIII (FXIII)
 • Πλασμινογόνο
 • Προϊόντα λύσεων ινώδους (FDP)
 • Πρωτεΐνη C
 • Πρωτεΐνη S
 • Πρωτεΐνη S ελεύθερη
 • Χρόνος Θρομβίνης