Εξετάσεις

 • Lamotrigine (Lamictal)
 • Levetiracetam (Keppra)
 • Tacrolimus
 • Αιθανόλη ούρων (Αλκοόλη)
 • Αμιωδαρόνη (Angoron)
 • Αμφεταμίνες
 • Βαλπροϊκό οξύ (Depaneke)
 • Βαρβιτουρικά
 • Βενζοδιαζεπίνες (Alprazolam)
 • Διγοξίνη (Digoxin/Lanoxin)
 • Θεοφυλλίνη (Aminophyline)
 • Κανναβινοειδή (THCA)
 • Καρβαμαζεπίνη (Tegretol)
 • Κοκαΐνη
 • Κυκλοσπορίνη
 • Λίθιο (Lithium/Hypronex)
 • Μεταμφεταμίνες
 • Οξυκαρβαζεπίνη (Trileptal)
 • Οπιούχα
 • Φαινοβαρβιτάλη (Luminal)
 • Φαινυτοΐνη (Phenytoin/Epanutin/Dilantin)