Εξετάσεις

  • Clostridium κοπράνων (Αντιγόνο-Τοξίνες)
  • Clostridium κοπράνων (τοξίνες)
  • Mayer κοπράνων
  • Αντιγόνο Helicobacter pylori
  • Αντιγόνο Αδενοϊού
  • Αντιγόνο Ροταϊού
  • Εξέταση κοπράνων για παρουσία λίπους
  • Καλπροτεκτίνη
  • Μικροσκοπική εξέταση κοπράνων
  • Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων