Εξετάσεις

  • DNA fragmentation
  • Αντισπερμικά αντισώματα (ASA)
  • Καρνιτίνη σπέρματος
  • Μαγνήσιο σπέρματος
  • Οξειδωτικό στρες σπέρματος
  • Οξινη φωσφατάση σπέρματος
  • Σπερμοδιάγραμμα
  • Φρουκτόζη σπέρματος
  • Φωσφατάση Όξινος Σπέρματος
  • Ψευδάργυρος σπέρματος