Εξετάσεις

 • Αιμοχρωμάτωση γονίδιο HFE (12 μεταλλάξεις), γονίδιο TFR2 (4 μεταλλάξεις), γονίδιο FPN1 (2 μεταλλάξεις)
 • Αιμοχρωμάτωση γονίδιο HFE (C282Y, H63D, H63H)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (~99% ολόκληρο το γονίδιο)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (100% & MLPA)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (76,5 - 85% - 34 μεταλλάξεις)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (89% - 186 μεταλλάξεις)
 • Ανίχνευση μεταλλάξης ΔF508 κυστικής ίνωσης
 • Ανίχνευση μικροελλείψεων του χρωμοσώματος Υ (ΑΖF)
 • Μη συνδρομική βαρηκοΐα
 • Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (α αλυσίδα)
 • Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (β αλυσίδα)
 • Μοριακή ανίχνευση εύθραυστου Χ (FRAXA)
 • Μοριακός έλεγχος οικογενούς μεσογειακού πυρετού (12 συχνότερες μεταλλάξεις)
 • Μυϊκή δυστροφία Duchenne
 • Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)
 • Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (12 συχνότερες μεταλλάξεις)