Εξετάσεις

 • Άμεσο - Gram
 • Αερόβια
 • Αναερόβια
 • Αντιβιόγραμμα
 • K/A δέρματος/τραύματος/εγκαύματος
 • K/A ούρων
 • Κ/Α κολπικού εκκρίματος
 • Κ/Α κοπράνων
 • Κ/Α ονύχων
 • Κ/Α ουρηθρικού εκκρίματος
 • Κ/Α οφθαλμικού εκκρίματος
 • Κ/Α προστατικού εκκρίματος
 • Κ/Α πτυέλων
 • Κ/Α πύου
 • Κ/Α ρινικού εκκρίματος
 • Κ/Α σπέρματος
 • Κ/Α τραχηλικού επιχρίσματος
 • Κ/Α φαρυγγικού επιχρίσματος
 • Κ/Α ωτικού εκκρίματος
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια