Εξετάσεις

  • Αμινοτελικό άκρο του προ-πεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριοδιουρητικού πεπτιδίου (pro-BNP)
  • Εγκεφαλικό νατριοδιουρητικό πεπτίδιο (BNP)
  • Κρεατινοκινάση-MB δραστικότητα (CK-MB)
  • Κρεατινοκινάση-MB μάζα (CK-MB)
  • Ομοκυστεΐνη ολική (HCY)
  • Τροπονίνη I (cTnl) HS
  • Τροπονίνη T