Εξετάσεις

 • ROMA test – Κίνδυνος καρκίνου ωοθηκών (Μετα-εμμηνόπαυση)
 • ROMA test – Κίνδυνος καρκίνου ωοθηκών (Προ-εμμηνόπαυση)
 • Άλφα - εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP)
 • Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδας 4 (HE4)
 • Αντιγόνο καρκινώματος πλακωδών κυττάρων (SCC)
 • Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο
 • Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
 • Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (free PSA)
 • Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA 125)
 • Καρκινικό αντιγόνο 15.3 (CA 15.3)
 • Καρκινικό αντιγόνο 19.9 (CA 19.9)
 • Καρκινικό αντιγόνο 50 (CA 50)
 • Καρκινικό αντιγόνο 72.4 (CA 72.4)
 • Καρκινοεμβρϋικό αντιγόνο (CEA)
 • Λόγος ελεύθερου PSA / ολικού PSA
 • Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών
 • Τμήμα κυτταροκερατίνης 19 (CYFRA 21.1)
 • Χρωμογρανίνη Α