Εξετάσεις

 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (76,5 - 85%)
 • Ανίχνευση μικροελλείψεων του χρωμοσώματος Υ (ΑΖF)
 • Μοριακή ανίχνευση εύθραυστου Χ (FRAXA)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Παράγοντα V (LEIDEN G1691A)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Προθρομβίνης (Παράγοντας ΙΙ – G20210A)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Ομοκυστεϊναιμίας (ΜΤΗFR, C677T)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Ομοκυστεϊναιμίας (ΜΤΗFR, A1298C)
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Κατακερματισμός DNA σπέρματος (DNA fragmetntation)
 • Οξειδωτικό στρες σπέρματος
 • FISH σπερματοζωαρίων
 • Mycoplasma hominis/genitalium
 • Ureaplasma parvum/urealyticum
 • Chlamydia trachomatis (Χλαμύδια)
 • HHV-1/2 (HSV - Απλός Έρπης)
 • Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 • Καρυότυπος προϊόντων αποβολών
 • Μοριακός καρυότυπος ατόμου/ζεύγους