Εξετάσεις

  • Καρυότυπος αμνιακού υγρού
  • Καρυότυπος εμβρυικού αίματος
  • Καρυότυπος ιστού προϊόντος αποβολής
  • Καρυότυπος μυελού των οστών
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος
  • Καρυότυπος χοριακών λαχνών
  • Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση (Fluorescent In Situ Hybridization, FISH)
  • Μοριακός καρυότυπος