Εξετάσεις

Ιοί

 • HBV (Ηπατίτιδα Β)
 • HCV (Ηπατίτιδα C)
 • HCV (Ηπατίτιδα C- γονότυπος)
 • HDV (Ηπατίτιδα D)
 • HHV-1/2 (HSV - Απλός Έρπης)
 • HHV-3 (VZV – Ιός Ανεμοβλογιάς/Έρπης Ζωστήρας)
 • HHV-4 (EBV - Epstein-Barr Ιός Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης)
 • HHV-5 (CMV - Κυτταρομεγαλοϊός)
 • HIV-1 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας Τύπου 1)
 • HIV-2 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας Τύπου 2)
 • HPV - 14 τύποι (Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων)
 • HPV - 32 τύποι (Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων)
 • Infuenza A,B (Ιός της γρίπης Α,Β)
 • Infuenza A subtypes H1N1/H2N3 ( Ιός της γρίπης Η1Ν1/ H2N3)
 • Arbovirus West Nile (Ιός Δυτικού Νείλου)
 • Parvovirus (Parvo B-19 - Παρβοϊός)
 • Polyoma JC/BK Virus
 • Εντεροϊοι (Coxsackie, Polio, Echo)
 • RSV (Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)
 • Rubella Virus (Ιός της ερυθράς)

Βακτήρια

 • Brucella genus (Βρουκέλα)
 • Legionella pneumophila (Λεγιονέλα)
 • Listeria monocytogenes
 • Mycobacterium tuberculosis (Μυκοβακτήριο φυματίωσης)
 • Chlamydia trachomatis (Χλαμύδια)
 • Chlamydia family (Chlamydiaceae)
 • Mycoplasma hominis/genitalium
 • Ureaplasma parvum/urealyticum
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Treponema pallidum (Σύφιλη)
 • Mycoplasma/Chlamydia pneumoniae
 • Neisseria meningitides (Μηνιγγιτιδοόκοκκος)
 • Streptococcus pneumoniae (Πνευμονιόκοκκος)

Παράσιτα

 • Toxoplasma gondii (Τοξόπλασμα)
 • Fungi (Μύκητες)