Εξετάσεις

  • Αμινοτελικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου τύπου 1 (P1NP)
  • Καρβοξυ-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου I (CTΧ ή B-crosslaps)
  • Ν-τελοπεπτίδιο
  • Οστεοκαλσίνη (BGP)
  • Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης (Οστάση)
  • Προκαλσιτονίνη (pro-CT)