Εξετάσεις

  • Τεστ Πατρότητας
  • Τεστ Μητρότητας
  • Τεστ Αδερφών
  • Τεστ Διδύμων
  • Τεστ Παππού / Γιαγιάς
  • Τεστ Θείου / Θείας
  • Πατρική γενιά /Ανάλυση Υ χρωμοσώματος
  • Μητρική γενιά / Ανάλυση Μιτοχονδριακού DNA
  • Ανάλυση Χ Χρωμοσώματος (Χ-STR)