Εξετάσεις

 • Αντιθυρεοειδικά θυρεοσφαιρινικά
 • Αντιθυρεοειδικά μικροσωμιακά
 • Αντισώματα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)
 • Αντισώματα έναντι θυρεοσφαιρίνης (anti-TG)
 • Αντισώματα έναντι υποδοχέων θυρεοτροπίνης (TRAB-TSI)
 • Δείκτης ελεύθερης θυροξίνης
 • Δεσμευτική σφαιρίνη θυροξίνης (TBG)
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)
 • Θυροξίνη ελεύθερη (FT4)
 • Θυροξίνη ολική (T4)
 • Τριιωδοθυρονίνη (T3)
 • Τριιωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3)