Εξετάσεις

 • 1,25-διϋδροξυβιταμίνη D [1,25(OH) D]
 • 25-υδροξυβιταμίνη D [25(OH) D]
 • C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
 • C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (HS-CRP)
 • α1-Αντιθρυψίνη (a1AT)
 • Αιμολυτικό συμπλήρωμα ολικό
 • Αιμολυτικό συμπλήρωμα ολικό
 • Αναστολέας της C1 εστεράσης (C1-INH)
 • Αντιστρεπτολυσίνη O (ASTO)
 • Απολιποπρωτεΐνη B (APOB)
 • Απολιποπρωτεΐνη E (APOE)
 • Απολιποπρωτεΐνη Α1(APOA1)
 • Απτοσφαιρίνη (HP)
 • β2‐Μικροσφαιρίνη ορού
 • Βιταμίνη B12
 • Βιταμίνη B6 / Πυριδοξίνη
 • Βιταμίνη C / Ασκορβικό οξύ
 • Βιταμίνη E / α-Τοκοφερόλη
 • Βιταμίνη Α / Ρετινόλη
 • Βιταμίνη Β1 / Θειαμίνη
 • Βιταμίνη Β2 / Ριβοφλαβίνη
 • Ελαφρές κ-αλυσίδες ορού (TCLK κ)
 • Ελαφρές λ-αλυσίδες ορού (TCLK λ)
 • Ερυθροποιητίνη (EPO)
 • Κορεσμός τρανσφερρίνης (%), %TFS
 • Κρυοσφαιρίνες
 • Λόγος ApoB προς ApoA1
 • Λόγος κ/λ αλυσίδων ορού
 • Λιποπρωτεΐνη A [Lp(a)]
 • Μυοσφαιρίνη ορού
 • Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)
 • Ρευματοειδής Παράγοτας (RF)
 • Σερουλοπλασμίνη (CP)
 • Σιδηροφυλλίνη / Τρανσφερρίνη (TRF)
 • Συμπλήρωμα (CH-100)
 • Συμπλήρωμα (CH-50)
 • Συστατικό συμπληρώματος C3
 • Συστατικό συμπληρώματος C4
 • Φερριτίνη (FER)
 • Φυλλικό Οξύ (Βιταμίνη Β9)
 • Χρωμογρανίνη Α