Μοριακή ανίχνευση SARS-CoV-2

Λίγα λόγια για τον SARS-CoV-2

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα RNA ιών που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από κορωνοϊούς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια έως μέτρια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Έχουν πάρει το όνομά τους από τις ακίδες γλυκοπρωτεΐνης που σαν κορώνα περιβάλλουν την επιφάνειά τους και χρησιμεύουν για την προσκόλλησή τους στους ιστούς και την είσοδό τους μέσα στα κύτταρα.

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας θετικός, μονόκλωνος ιός RNA που προκαλεί την ασθένεια του κορωνοϊού 2019 (COVID-19). Τα πρώτα άτομα που μολύνθηκαν από το νέο στέλεχος κορωνοϊού εντοπίστηκαν το Δεκέμβριο του 2019 στην επαρχία Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε άτομα προσβεβλημένα από τον ιό έχουν εμφανιστεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Τα συμπτώματα κυμαίνονται από ήπια (όπως το κοινό κρυολόγημα) μέχρι σοβαρά (όπως πνευμονία) . Η μετάδοση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 συμβαίνει κυρίως μέσω των σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της COVID-19, τα συμπτώματα μπορεί να είναι μη ειδικά και να μοιάζουν με άλλες κοινές λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού, όπως η γρίπη.

Μέθοδος

Στο δείγμα κάθε περιστατικού γίνεται απομόνωση RNA και ανίχνευση του RNA του ιού με τη μέθοδο One Step RT- PCR στοχεύοντας στα γονίδια N και RdRp (σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) μέσω ειδικών εκκινητών και ανιχνευτών σημασμένων με φθοριοχρώματα με τη χρήση κιτ που φέρει πιστοποίηση CE-IVD. H καταλληλόλητα του εκλουόμενου RNA ελέγχεται με την ανίχνευση ειδικού RNA IC (RNA Internal Control-εσωτερικός μάρτυρας).

Η ευαισθησία της μεθόδου είναι ≥10 αντίγραφα του ιού SARS-CoV-2 ανά αντίδραση. Η διαδικασία ανίχνευσης διενεργείται σε εγκαταστάσεις Βιοασφάλειας Επιπέδου ΙΙ, ακολουθώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα του WHO/CDC

Είδος δείγματος

Επίχρισμα ανώτερου αναπνευστικού (ρινοφαρρυγγικό ή στοματοφαρρυγγικό επίχρισμα). Η λήψη γίνεται σε ειδικό κιτ συλλογής που παρέχει το εργαστήριό μας.

Χρόνος απάντησης

6-12 ώρες από την παραλαβή του δείγματος

O μοριακός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό είναι η μέθοδος αναφοράς για την ανίχνευση ενεργούς λοίμωξης στα πρώτα στάδια της νόσου (περίπου τρία 24ωρα μετά την μόλυνση) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το εργαστήριο μας πραγματοποιεί δειγματοληψίες αποκλειστικά ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία για την εξασφάλιση της υγείας όλων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού καλέστε στο 2411-103252

Μοριακή ανίχνευση SARS-CoV-2