Σπερμοδιάγραμμα

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται; Ποια είναι η απαραίτητη προετοιμασία για την εξέταση; Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης και τι σημαίνουν; 

Όλες οι πληροφορίες για την ανάλυση σπέρματος καθώς και οδηγίες για τη συλλογή του δείγματος.

Σπερμοδιάγραμμα
Σπερμοδιάγραμμα
Σπερμοδιάγραμμα
Σπερμοδιάγραμμα
Σπερμοδιάγραμμα