Υπηρεσίες

Η βιοGenetika ιδρύθηκε το 2018 στη Λάρισα με στόχο την παροχή εξειδικευμένων εργαστηριακών υπηρεσιών στον τομέα της μοριακής διαγνωστικής και γενετικής στους λειτουργούς της υγείας στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας. Σκοπός μας είναι η παροχή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η βιοGenetika ειδικεύεται στους εξής τομείς:

 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Διερεύνηση υπογονιμότητας
 • Μοριακή μικροβιολογία
 • Γενετικός έλεγχος κληρονομούμενων παθήσεων
 • Ογκογενετική
 • Διερεύνηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών
 • Εξέταση κορωνοϊού (covid test)

Με κέντρο τον άνθρωπο και γνώμονα μας την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών μας το επιστημονικό προσωπικό της βιοGenetika επικεντρώνεται:

 • Στην ανάλυση δειγμάτων με τη χρήση μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας:
  - σύγχρονα μηχανήματα (PCR, Real-time PCR, γενετικός αναλυτής)
  - αυτοματοποίηση στην καταχώρηση και επεξεργασία των εξετάσεων (χρήση LIS)
  - άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις
   
 • Στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων:
  - εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος σε όλες τις παραμέτρους
  - εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος από πιστοποιημένους φορείς
  - σύστημα ελέγχου ποιότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση προαναλυτικών και μεταναλυτικών λαθών
   
 • Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας:
  - δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων με ποικίλους τρόπους
  - εξωτερικοί συνεργάτες για την παραλαβή δειγμάτων εκτός εργαστηρίου
  - άμεση επικοινωνία με τους υπεύθυνους του εργαστηρίου
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ