1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS

"It's bad enough that people are dying from AIDS but no one should die from ignorance".

1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS